අපි ගැන

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Laiwu Steel Group Zibo Anchor Chain Co., Ltd. 1993 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ සිට නැංගුරම් දාම නිෂ්පාදනය දක්වා එක්-නැවතුම් සේවාවක් සැපයිය හැකි ලොව එකම නිෂ්පාදකයා වේ.නිෂ්පාදන තත්ත්ව පාලනය ප්‍රභවයෙන් ආරම්භ වේ.මව් සමාගම වන Shandong Steel සමූහය, වාර්ෂිකව වානේ ටොන් මිලියන 30 ක නිෂ්පාදනයක් සහිත ජාතික සුපිරි විශාල යකඩ සහ වානේ ඒකාබද්ධ ව්‍යවසායකි.එය සුරැකුම්පත්, බැංකු සහ සැලසුම් ආයතන වැනි ආර්ථික ආයතන 100 කට වඩා සහ ලැයිස්තුගත සමාගම් පාලනය කරයි.

තවත් කියවන්න
තවත් කියවන්න

සහතික

ගෞරවය
  • 1
  • 2
  • DNV12
  • LR11
  • nk
  • 3