topimg

Công nghiệp Tin tức

  • Cách mở khóa cuộn dây xích

    Cách mở khóa cuộn dây xích

    Ai lái thuyền đều biết mỏ neo là một loại thiết bị dừng tàu được làm bằng thép.Nó được nối với tàu bằng dây xích sắt và ném xuống đáy nước.Không có mỏ neo, con tàu không thể dừng lại.Có thể thấy mỏ neo hoạt động được bao nhiêu.Đối với liên kết chuỗi neo ...
    Đọc thêm