topimg

Công nghiệp Tin tức

  • Làm thế nào để mở khóa các chuỗi quanh co

    Làm thế nào để mở khóa các chuỗi quanh co

    Mọi người chạy thuyền biết rằng neo là một loại thiết bị tàu dừng thép tạo. Nó được kết nối với tàu bằng một dây xích sắt và ném xuống đáy nước. Nếu không có neo, tàu không thể dừng lại. Có thể thấy neo làm việc bao nhiêu. Đối với linki xích neo ...
    Đọc thêm