Liên hệ chúng tôi

Lai Vu Tập đoàn Thép Tiến Truy Bác Neo Chain Công ty TNHH

Địa chỉ nhà

Truy Xuyên, thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông

Điện thoại

+ 86-533-5060247 

giờ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00-18:00

Thứ bảy, Chủ nhật: Closed

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?