วัฒนธรรมบริษัท

◆ ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ :
คว้าส่วนแบ่งตลาดด้วยสินค้าคุณภาพและ
สร้างอนาคตด้วยความน่าเชื่อถือ

จิตวิญญาณของเรา:
ความเชื่อสม่ำเสมอเหมือนภูเขา
นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

การจัดการความคิด:
การจัดการแบบลีนเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศ

ภารกิจขององค์กร:
มอบผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจให้กับลูกค้า
และบริการ

ค่านิยมหลัก :
ร่วมสร้าง ร่วมก้าวหน้า วิน-วิน

123