Văn hóa công ty

◆ Công ty Văn hóa

  Xinheng Rushan Innovation ngoài

◆ Sứ mệnh của chúng tôi

  Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt yêu cầu và dịch vụ

◆ Triết lý kinh doanh

  Hệ thống suy nghĩ, sáng tạo

◆ Dịch vụ Triết học

  Cố gắng hết sức của bạn, hãy hoàn hảo

◆ Quảng cáo khẩu hiệu

  tàu tim, bơi vòng quanh thế giới

◆ Corporate Phong cách

  Chặt chẽ và nhanh chóng, tiếp tục cải thiện

◆ Corporate Phong cách

  chia sẻ mãi mãi win-win

123