วัฒนธรรมของ บริษัท

◆วัฒนธรรมของ บริษัท

  Xinheng Rushan นวัตกรรมเกิน

◆ภารกิจของเรา

  ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจและการบริการ

◆ปรัชญาองค์กร

  ระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์

◆ปรัชญาการให้บริการ

  ทำดีที่สุดของคุณจะสมบูรณ์แบบ

◆สโลแกนโฆษณา

  หัวใจเรือว่ายน้ำรอบโลก

◆รูปแบบองค์กร

  เข้มงวดและรวดเร็วให้ดีขึ้น

◆รูปแบบองค์กร

  win-win ร่วมกันตลอดไป

123