कम्पनी संस्कृति

◆ कम्पनी संस्कृति

  Xinheng Rushan अभिनव परे

◆ हाम्रो मिशन

  सन्तोषजनक उत्पादन र सेवा संग ग्राहकहरु प्रदान

◆ कर्पोरेट दर्शन

  सिस्टम सोचाइ, रचनात्मकता

◆ सेवा दर्शन

  आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के, सिद्ध हुन

◆ विज्ञापन नारा

  हृदय जहाज संसारभरि पौडी खेल्न

◆ कर्पोरेट शैली

  सख्त र छिटो, सुधार राख्न

◆ कर्पोरेट शैली

  सधैंभरि साझेदारी विन-जीत

123