ວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດ

◆ວັດທະນະທໍາບໍລິສັດ

  Xinheng Rushan Innovation ເກີນ

◆ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

  ການສະຫນອງລູກຄ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຫນ້າພໍໃຈແລະບໍລິການ

◆ Philosophy Corporate

  ຄິດ System, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

◆ Philosophy ການບໍລິການ

  ເຮັດແນວໃດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ຈະສົມບູນແບບ

◆ສະໂລແກນໂຄສະນາ

  ຫົວໃຈດັ່ງກ່າວ, ລອຍທົ່ວໂລກ

◆ Style Corporate

  ເຂັ້ມງວດແລະໄວ, ຮັກສາການປັບປຸງ

◆ Style Corporate

  ໄຊຊະນະໄຊຊະນະການແບ່ງປັນຕະຫຼອດໄປ

123