វប្បធម៍របស់ក្រុមហ៊ុន

◆វប្បធម៍ក្រុមហ៊ុន

  Xinheng Rushan ច្នៃប្រឌិតលើសពី

◆បេសកកម្មរបស់យើង

  ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាមួយផលិតផលជាទីពេញចិត្តនិងសេវាកម្ម

◆ទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្ម

  គិតប្រព័ន្ធ, គំនិតច្នៃប្រឌិត

◆សេវាទស្សនវិជ្ជា

  ធ្វើបានល្អបំផុតរបស់អ្នក, ល្អឥតខ្ចោះ

◆ពាក្យស្លោកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

  នាវាបេះដូង, ហែលទឹកនៅជុំវិញពិភពលោក

◆រចនាប័ទ្មក្រុមហ៊ុន

  យ៉ាងតឹងរឹងនិងមានល្បឿនលឿន, រក្សាការកែលម្អ

◆រចនាប័ទ្មក្រុមហ៊ុន

  ចែករំលែកជារៀងរហូតឈ្នះឈ្នះ

123