شرکت فرهنگ

◆ فرهنگ شرکت

  Xinheng rushan به نوآوری فراتر از

◆ مأموریت ما

  مشتریان با ارائه محصولات و خدمات رضایت بخش

◆ فلسفه شرکت

  تفکر سیستم، خلاقیت

◆ فلسفه خدمات

  بهترین کار خود را، مناسب باشد

◆ شعار تبلیغاتی

  کشتی قلب، شنا در سراسر جهان

◆ سبک شرکت

  سخت و سریع، حفظ و بهبود

◆ سبک شرکت

  به اشتراک گذاری برای همیشه برنده برنده

123